В базата данни имаме 69406 радиовръзки осъществени с 78 клубни станции за EPCAA-4.
В базата данни имаме 35557 радиовръзки осъществени с 54 клубни станции за EPCAA-5.
В базата данни имаме 25524 радиовръзки осъществени с 21 клубни станции за EPCAA-6.
В базата данни имаме 13911 радиовръзки осъществени с 22 клубни станции за EPCAA-7.