If the download links won't work...
... change the language (flags) and switch back to your preferred language.

That should do the trick.

cu Heinz, DK5UR


Добре дошли в Членския център на EPC.

Тук ще намерите своя сертификат за членство в клуба, а също така и всички свои сертификати за награди и контести в достъпен за сваляне вид. Също така, можете да променяте личната си информация и e-mail.